page-header

Güvenlik Danışmanlığı

Bütüncül Güvenlik Danışmanlığı 

AGG Security olarak müşterilerimizden kazandığımız itibarı, vermiş olduğumuz hizmet ve bizi farklılaştıran güvenlik prensipleri sayesinde kazandık.

 • gallery-item

Güvenlik unsurunun stratejiye dayalı olduğu bilinmelidir. Proje sürecinin ilk aşamasında talep edilen hizmetler öncesi ilgili kişinin / kurumun güvenlik yapılanmasını inceler, projenin kendisi, çevresel faktörleri, yatırımcı profili, kullanıcı profili, kurumun işleyişi ve potansiyel riskleri hakkında detaylı bilgileri alırız. Toplanan bu veri, bir sonraki aşamada risklerin analizinde değerlendirilmektedir.

Gerekli incelemeler sonrası kişinin / kurumun potansiyel riskleri ve bu risklerin sebep olabileceği tehlikeler hakkında raporlama yapılır. Risk analizi, tasarlanacak sistemin temelini teşkil etmektedir zira sistem tasarıma etki eden, doğru ekipmanın seçimi, ekipmanın yerleşimi ve hatta mimari tasarımdaki revizyon önerileri gibi bütün faktörler, risk analizi verilerinden hareketle ortaya konmaktadır.

Toplanan veri ve yapılan risk analizi ışığında, projenin güvenlik konseptine karar verilmektedir. Güvenlik konsepti, temel olarak, güvenlik sisteminin temel prensiplerini ve kabullerini içermektedir. Bu kapsamda; rutin programlar, araç trafiği, yaya trafiği, giriş kontrolleri, çevre kontrolleri, ihtiyaç duyulan elektronik ve fiziki sistemler, güvenlik insan kaynağı, ihtiyaç duyulacak prosedürler gibi konulara ilişkin planlar ve öngörüler değerlendirilir, riskleri minimum seviyeye getirmek için kişinin / kurumun güvenlik politikaları üzerinde yapması gereken değişiklikler hakkında bilgiler paylaşılır.

Tasarlanan güvenlik konseptinin proje dizaynına aktarılmasından önce ilgili kişiye / kuruma sunulmakta ve ilgili konsepte dair onayı müteakip sistem tasarımına geçilmektedir.

Kişilerin özel durumları / kurumların uyguladığı farklı politikalar her bir müşterimizi birbirinden farklı ve benzersiz kılar.

Kişi / kurum ile konsept üzerinde varılan mutabakat, tasarım sürecinin de ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Mutabakatı takiben; Güvenlik Proje Çizimleri, Ekipman Tabloları, Keşif Listesi ve Güvenlik Teknik Şartnamesi hazırlanmakta ve bu set, bir ihale kiti olarak kişiye / kuruma teslim edilmektedir. Bu sayede firmalar güvenlik için ayırmış oldukları bütçeleri en verimli şekilde kullanarak dışarıdan veya içeride oluşacak tehlike unsurlarına karşı korunma sağlar.

Güvenlik Danışmanlığı ve Mühendisliği Hizmet Kapsamı şu şekildedir:

 • Risk Analizleri
 • Çalışmanın Yüksek Riskler Üzerinde Yoğunlaştırılması
 • Tehdit ve savunma seviyelerinin belirlenmesi
 • Mevcut güvenlik politikalarının incelenmesi ve iyileştirilmesi
 • Firmaların mimari yapılarının güvenlik açısından incelenmesi
 • Yapısal güvenlik önlemlerinin tasarımı
 • Planlama ve projelendirme
 • Hizmet planlaması (elemanlı güvenlik)
 • Güvenlik Çemberleri
 • Dinamik ve Pro-aktif Güvenlik Sistemi
 • Caydırma Unsurunun Kullanımı
 • Güvenlik Faaliyetlerinin Günlük Faaliyetlerle Entegrasyonu
 • Acil durum prosedür ve planlarının hazırlanması
 • Kriz senaryo yönetimi
 • İş sürekliliği
 • Uygulamaların denetlenmesi

Güvenlik sisteminde kullanılacak istisnasız bütün ekipmanların doğru lokasyonlarda işaretlendiği kapsamlı güvenlik sistem çizimlerini de ayrıca hazırlanır.

 • Sistemde kullanılacak tüm ekipmanlar tek türlü belirli bir kod numarasına sahiptir. Ekipmanlar daha sonra tablo ve çizelgelerde, özgün kod numaraları ile listelenir.
 • Hangi spesifik ekipmanların birbirleri ile entegre edeceği, uygulayıcıya bu yolla iletilir.
 • X-Ray cihazları veya turnikeler gibi alan kaplayan ekipmanlar çizimlere ölçeklenerek işlenir. Bu sayede mimari ekipler hangi ekipmanın ne kadar yer kaplayacağını hesaplayabilmekte ve bu veriyi detay tasarımlarında kullanabilmektedir.
Kurumsal ve Bireysel Güvenlik Danışmanınız
AGG Security - Kurumsal ve Bireysel Güvenlik Çözümleri

Share this project