page-header

Güvenlik Denetimleri

Kurumsal Güvenlik Denetimleri

AGG Security kurumunuz dahilinde evvelce alınmış güvenlik tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini artırmak için gerek kendi güvenlik sistem ve elemanlarınız, gerekse de hizmet tedariki yoluyla karşılanan güvenlik hizmetlerinin güvenlik yapısını sizler için denetler ve sonuçları ‘bilmesi gereken’ prensibi dahilinde sizlerle paylaşır. Güvenlik denetimleri sayesinde, işletmenizdeki güvenlik personellerinin kalitesi devamlı olarak yükselir, sürdürülebilir bir iş birliği sağlanır.

 • gallery-item
 • Denetimler esnasında AGG Security danışmanları sistemin etkinliğini gözlemlemekte ve ölçümlemektedir.
 • Denetim faaliyetleri, güvenlik sisteminin Güvenlik Personeli, Elektronik ve Fiziki Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Prosedür ve Uygulamaları bacaklarını analiz etmektedir.
 • Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
 • Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
 • Hizmet satın alınan firma tarafından projede sözleşmede belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği,
 • Güvenlik hizmeti verilirken önceden hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı,
 • Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı,
 • Doğal afetlerin meydana gelmesi halinde hareket tarzıyla ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığı,
 • Görev yapan personele firmaları tarafında veya sizler tarafından tahsis edilen teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı,
 • Güvenlik hizmeti veren personelin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı,
 • Devriye uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı,
 • Hizmet esnasında kullanılması gereken defter ve formaların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
 • Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı
  gibi hususlarda kontrol ve denetimleri sizler adına gerçekleştirilerek özel güvenlik denetim formu düzenlenir ve denetim talep edene rapor halinde ibraz edilir.
 • Sistemde tespit edilen aksaklıklar, çözüm önerileri ile birlikte müşteriye raporlanmaktadır.
 • Denetim faaliyetleri aynı zamanda, iş üzerinde eğitim faaliyetlerini de içermektedir. Pek çok konuda düzeltici faaliyet denetim anında düzenlenmekte ve yerine getirilmektedir.
 • Rutin raporlama faaliyetlerinin haricinde AGG Security danışmanları müşterileri ile düzenledikleri periyodik toplantılarda belli zaman aralıklarındaki denetimlerin sonuçlarını değerlendirmektedir.
 • Bu yöntem, müşterinin, belli zaman aralıklarındaki güvenlik hizmet kalitesini grafik olarak görmesini ve bu sayede sistemin yönelimleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Kurumsal Güvenlik Denetimleriniz İçin
AGG Security - Kurumsal ve Bireysel Güvenlik Çözümleri

Share this project